ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ MCM-FORM (FB 4 NS) ΓΙΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τα πλαίσια και κάσες των σταθερών υαλοστασίων και υαλοθυρών είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα σωληνωτά κουφώματα ψυχρής έλασης της σειράς MCM-FORM (FB 4 NS) της MCM, ειδικής διατομής 50x50mm ή 60x50mm με μπινί 20mm και πάχος τοιχώματος 2mm, ενισχυμένα εσωτερικά μία ειδική χαλύβδινη διατομή τύπου EP 5050 και πάχους 4mm η οποία συγκολλείται στα δύο άκρα μέσω ενός συνδετικού ελάσματος με το κύριο σώμα των κουφωμάτων. Επίσης ενίσχυση δέχεται το εξωτερικό μπινί με χαλύβδινη διατομή τύπου L20/10.

Τα χαλύβδινα πλαίσια κατασκευάζονται με ηλεκτροκόλληση και στην συνέχεια τροχίζονται και βουρτσίζονται. Η τελική επιφάνεια βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα επιλογής RAL.

Τα κουφώματα MCM-FORM (FB 4 NS) επιδέχονται κουμπωτά πηχάκια πάχους 12-15mm για την ενσωμάτωση αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων διαφόρων τύπων (διπλών ή λαμιναρισμένων-laminated) και πάχους 27mm, με κεραμικές ταινίες και σιλικόνη ή με ελαστικά παρενθέματα.

Ο standard εξοπλισμός των υαλοθυρών περιλαμβάνει δύο έως τέσσερις χαλύβδινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες βαρέως τύπου, με ή χωρίς ενδιάμεσο πείρο, ανά φύλλο και ελαστικά παρενθέματα μεταξύ φύλλου και κάσας. Οι υαλόθυρες επιδέχονται ευρεία επιλογή κλειδαριών, λαβών, μηχανισμών επαναφοράς και προπορείας.

Η τήρηση των προδιαγραφών για την τοποθέτηση των αλεξίσφαιρων πλαισίων στις κατάλληλες γειτονικές κατασκευές είναι απαραίτητη και απαιτεί μεταξύ άλλων την προσθήκη ειδικών διατομών ελασμάτων περιμετρικά και σκαλοπάτι στο δάπεδο.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Η σειρά κουφωμάτων MCM-FORM (FB 4 NS) δεν εμφανίζουν θραύσματα από βολές στην προστατευμένη τους πλευρά και έχουν βαθμό αντίστασης:
  • FB 4 NS σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN EN 1522-1 / 1523-1 ή
  • C3/M3-SF σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 52 290

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ FB4 και C3/M3

Σύμφωνα με τις δοκιμές μπορούν να κατασκευαστούν μονόφυλλες και δίφυλλες υαλόθυρες με ή χωρίς πλαϊνά σταθερά τμήματα και φεγγίτες, με αλεξίσφαιρο υαλοπίνακα ή αλεξίσφαιρο τυφλό πανέλο. Το αλεξίσφαιρο υαλοστάσιο ελέγχεται ως προς την αντοχή του στις βολές σε γωνία 90 μοιρών καθώς και σε άλλες γωνίες, όπου αναγνωρίζονται πιθανές αδύναμες περιοχές.

Οι νόρμες κατηγοριοποιούν την κάθε κατασκευή ως προς την εμφάνιση ή όχι θραυσμάτων στην προστατευμένη πλευρά του υαλοστασίου:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

DIN EN 1522-1 NS χωρίς θραύσματα
DIN EN 1522-1 S με θραύσματα
DIN 52 290 SF χωρίς θραύσματα
DIN 52 290 SA με θραύσματα


Η ταξινόμηση και οι απαιτήσεις για τη κατηγορία FB 4 σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN EN 1522-1 είναι οι ακόλουθες:

Βαθμός Τύπος Όπλου και Διαμέτρημα* Χαρακτηριστικά Βλήματος Συνθήκες βολής
Τύπος Μάζα
[g]
Απόσταση**
[m]
Ταχύτητα
[m/s]
FB 4 0,357 Magnum FJ/CB/SC 10,2 ± 0,1 5 ± 0,5 430 ± 10
0,44 Magnum FJ/FN/SC 15,6 ± 0,1 5 ± 0,5 430 ± 10Επεξηγήσεις ορολογίας
FJ Χάλκινος κάλυκας
CB Κωνική κεφαλή
FN Επίπεδη κεφαλή
SC Μαλακός πυρήνας με μόλυβο
* Σύμφωνα με το DIN 52 290-C3 μόνο για Magnum 0,44
** Εύρος 3m σύμφωνα με το DIN 52 290-C3


Η αλεξίσφαιρη σειρά MCM-FORM (FB4 NS) έχει πιστοποιηθεί ότι δεν εμφάνισε θραύσματα κατά την διάρκεια των δοκιμών.
Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών