ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ME ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ MCM-FIRE

1.ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡA
2.ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟ ΠΑΝΕΛΟ
3.ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
4.ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΜΕ ΠΛΑΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
5.ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
6.ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ
7.ΔΙΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ME ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΑ ΠΑΝΕΛΑ
8.ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ME ΦΕΓΓΙΤΗ
9.ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ME ΦΕΓΓΙΤΗ KAI ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
10.ΔΙΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ME ΥΑΛΟΠΙΝΑΚEΣ, ΤΥΦΛΑ ΠΑΝΕΛΑ KAI ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ MCM 976500

1.ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡA
2.ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
3.ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
4.ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών