ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ EI)


ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (EI)S


Η κατηγορία πυραντίστασης (ΕΙ) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1364-1 αναφέρεται στην ακεραιότητα, ευστάθεια και θερμική μόνωση του υαλοπίνακα ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς και των θερμών αερίων και επιπλέον η θερμοκρασιακή μεταβολή να μην υπερβαίνει τους 140° στην προστατευόμενη πλευρά. Δηλαδή η κατηγορία (ΕΙ) εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας (Ε/EW) αλλά επιπλέον παρέχει μία ασπίδα στην θερμική ακτινοβολία η οποία εξασφαλίζει χαμηλές θερμοκρασίες στην προστατευόμενη πλευρά και συνεπώς αποκλείει τον κίνδυνο αυτανάφλεξης ή πιθανών τραυματισμών.
        
Πολύ περιορισμένη θερμική Ακτινοβολία από την επιφάνεια του υαλοπίνακα


Ελάχιστη μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας διαμέσου του υαλοπίνακαΣταθεροποιητικός μονωτικός αφρός
Θρυμματισμένος / λιωμένος υαλοπίνακας
Θερμοκρασία επιφάνειας υαλοπίνακα περίπου T=140oC (μετά από 30 min)


Ο σχεδιασμός των πυράντοχων υαλοπινάκων με θερμική μόνωση περιλαμβάνει ενδιάμεσες μονωτικές απορροφητικές στρώσεις (βασισμένες στην νάνο-τεχνολογία) μεταξύ διαδοχικών υαλοπινάκων. Οι μονωτικές στρώσεις γίνονται αδιαφανείς και διογκώνονται κατά την διάρκεια της φωτιάς με αποτέλεσμα ο υαλοπίνακας που βρίσκεται στην εκτεθειμένη πλευρά να θρυμματίζεται αλλά να παραμένει στη θέση του. Οι εναλλακτικοί τύποι υαλοπινάκων κατηγορίας (ΕΙ) είναι:
  • Απλοί (float) υαλοπίνακες με πολλαπλές ενδιάμεσες μονωτικές απορροφητικές στρώσεις
  • Ψημένοι (tempered) υαλοπίνακες με ενδιάμεση μονωτική απορροφητική στρώση
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Τύπος Υαλοπίνακ Πάχος
( mm )
Δείκτης
Πυραντί-
στασής
Ηχο-
μείωση
Μέγιστες
Επιτρεπτές
Διαστάσεις
( mm )
Πρότυπα
Πιστοποίησης
Διπλός ψημένος με ενδιάμεση μονωτική απορροφητική στρώση ΕΙ30 16 EI30 43 dB 1200x2200 Ευρωπαϊκά
ΕΝ 1364-1
Τριπλός ψημένος με ενδιάμεσες μονωτικές απορροφητικές στρώσεις ΕΙ60 24 EI60 46 dB 1200x2200 European
ΕΝ 1364-1
Τετραπλός ψημένος με ενδιάμεσες μονωτικές απορροφητικές στρώσεις ΕΙ90 33 EI90      
1 In vertical position
2 In horizontal position


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ:

Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μέρους ή όλου του συνόλου της επιφάνειας των υαλοστασίων με πυράντοχα μεταλλικά πανέλα sandwich αποτελούμενα από δύο φύλλα λαμαρίνας 1,5mm με ενδιάμεση πυράντοχη γυψοσανίδα 12,5mm.Δίφυλλες υαλόθυρες μερικά καλυμμένες
από μεταλλικά πανέλα sandwichDevelopment: abat@vote.gr


Copyright 2002 MCM Ltd.
STEEL: The inovative option for Glazing Systems