ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΛΑ ή ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
Γαλβανισμένα χαλύβδινα κουφώματα MCM-FIRE για πυράντοχα υαλοστάσια με θερμική μόνωση
Κουφώματα MCM-FIRE
Ανοξείδωτα χαλύβδινα κουφώματα MCM 976500 & MCM 979000 για πυράντοχα υαλοστάσια με θερμική μόνωση
Κουφώματα MCM 976500 & MCM 979000
Τυπικά σχέδια πυράντοχων υαλοστασίων με θερμική μόνωση (με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα χαλύβδινα κουφώματα)
Τυπικά σχέδια

Πατήστε στις επιλογές ή τις φωτογραφίες

Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών