ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ E & EW)


ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Ε)

Η κατηγορία πυραντίστασης (Ε) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1364-1 αναφέρεται στην ακεραιότητα και ευστάθεια του υαλοπίνακα η οποία αποτρέπει την μετάδοση της φωτιάς και των θερμών αερίων στην προστατευόμενη πλευρά.
        


Θερμοκρασία επιφάνειας υαλοπίνακα περίπου T=550oC (μετά από 30 min)
Υψηλή θερμική ακτινοβολία από την επιφάνεια του υαλοπίνακα

+

Μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας διαμέσου του υαλοπίνακαΟι εναλλακτικοί τύποι υαλοπινάκων κατηγορίας (Ε) είναι:
  • Μονολιθικός Υαλοπίνακας Soda-Lime
  • Υαλοπίνακας Οπλισμένος με Σύρμα
Και οι δύο τύποι υαλοπίνακα παραμένουν διάφανοι κατά την διάρκεια της φωτιάς.ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (EW)

Η κατηγορία πυραντίστασης (ΕW) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1364-1 αναφέρεται στην ακεραιότητα, ευστάθεια και τον περιορισμό της θερμικής ακτινοβολίας στην προστατευόμενη πλευρά ώστε να μην υπερβαίνει την τιμή των 15 kW/m². Δηλαδή η κατηγορία (EW) εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας (E) αλλά επιπλέον περιορίζει την μετάδοση της θερμικής ακτινοβολίας και συνεπώς τον κίνδυνο αυτανάφλεξης ή πιθανών τραυματισμών.
        


Οι εναλλακτικοί τύποι υαλοπίνακων κατηγορίας (EW) είναι:
  • Υαλοπίνακες με ειδική ανακλαστική επικάλυψη. Παραμένουν διάφανοι κατά την διάρκεια της φωτιάς.
  • Απλοί (float) ή ψημένοι (tempered) υαλοπίνακες με ενδιάμεσες μονωτικές απορροφητικές στρώσεις (βασισμένες στην νανο-τεχνολογία). Οι μονωτικές στρώσεις γίνονται αδιαφανείς και διογκώνονται κατά την διάρκεια της φωτιάς με αποτέλεσμα ο υαλοπίνακας που βρίσκεται στην εκτεθειμένη πλευρά να θρυμματίζεται αλλά να παραμένει στη θέση του. Ο τύπος αυτός προσφέρει υψηλότερο επίπεδο περιορισμού της θερμικής ακτινοβολίας μέσω απορρόφησης.


ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (EW) ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ


Ελαφρώς περιορισμένη θερμική ακτινοβολία από την επιφάνεια του υαλοπίνακα

+

Μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας διαμέσου του υαλοπίνακα


ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (EW)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
Περιορισμένη θερμική ακτινοβολία από την επιφάνεια του υαλοπίνακα


Ελάχιστη μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας διαμέσου του υαλοπίνακαΣταθεροποιητικός μονωτικός αφρός

Θρυμματισμένος / λιωμένος υαλοπίνακας

Θερμοκρασία επιφάνειας υαλοπίνακα περίπου T=265oC (μετά από 30 min)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Οι πυράντοχοι υαλοπίνακες (E & EW) μπορούν να συνδυαστούν με άλλους τύπους υαλοπινάκων προκειμένου να επιτευχθούν συμπληρωματικές ιδιότητες όπως ηχομείωση, θερμοδιακοπή (για την θερμοκρασία περιβάλλοντος), προστασία κατά των βανδαλισμών, κτλ. Οι λαμιναρισμένοι υαλοπίνακες προσφέρουν προστασία κατά των βανδαλισμών και ηχομείωση ενώ οι διπλοί υαλοπίνακες με διάκενο προσφέρουν θερμοδιακοπή και ηχομείωση. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι πυράντοχων υαλοπινάκων αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τους περιορισμούς των μέγιστων επιτρεπτών διαστάσεων από τις δοκιμές πυραντίστασης. Άλλοι τύποι υαλοπινάκων με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας.

Τύπος Υαλοπίνακα Πάχος
( mm )
Δείκτης
Πυραντί-
στασης
Ηχομείωση Μέγιστες
Πιστοποιημένες
Διαστάσεις
( mm )
Πρότυπα
Πιστοποίησης
ΜΟΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟΣ 30/60' 6 Ε30/Ε60 32 dB 1760x3000 (ή max 5,29m2)1
1170x3000 (ή max 3,5m2)2
Βρετανικά
BS 476:Part22
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90/120' 6 E90/E120 32 dB 1000x3000 (ή max3,0m2)3
930x3000 (ή max2,8m2)4
Βρετανικά
BS 476:Part22
ΔΙΑΦΑΝΟΣ 60' 6 E30 30 dB 1351x2635
1841x1934
max 3,56m2
Βρετανικά
BS 476:Part22
ΔΙΑΦΑΝΟΣ 60' 6 E60/EW60 30 dB 1039x2476
1416x1817
max 2,57m2
Βρετανικά / Ευρωπαϊκά
BS / ΕΝ 1364-1
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ (LAMINATED)
ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ 60' 12 EW60 30 dB 1034x2465
1809x1410
max 2,55m2
Βρετανικά
BS 476:Part22
ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ 120' 13 EW120 38 dB 1200x2200 Βρετανικά
BS 476:Part22
ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟΣ 6mm 30' /
8mm κενό/
6mm Ψημένος
20 E30 33 db
37 dB5
1760x3000 (ή max 5,29m2) Βρετανικά
BS 476:Part22
ΔΙΑΦΑΝΟΣ 6mm 60' /
10(12)mm κενό /
4(6)mm απλός ή ψημένος
20-24 E60 33 db
37 dB5
1039x2476
1416x1817
max 2,572
Βρετανικά
BS 476:Part22
ΔΙΑΦΑΝΟΣ 6mm 60' /
10(12)mm κενό /
4+4mm Λαμιναρισμένος
24-26 E60 38 dB
42 dB5
1039x2476
1416x1817
max 2,572
Βρετανικά
BS 476:Part22
ΔΙΑΦΑΝΟΣ 13mm 120' /
8mm κενό /
45mm απλός ή ψημένος
26 E120 38 dB
42 dB5
1200x2200 Ευρωπαϊκά
EN 1364-1
1 Για δείκτη πυραντίστασης Ε30
2 Για δείκτη πυραντίστασης E60
3 Για δείκτη πυραντίστασης E90
4 Για δείκτη πυραντίστασης E120
5 Με χρήση αερίου SF6ΣΥΣΤΗΜΑ BUTT JOINT (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΡΜΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ)

Το σύστημα BUTT JOINT αντικαθιστά τους ορθοστάτες από χαλύβδινα κουφώματα με αρμούς 5-7mm οι οποίοι πληρούνται με σιλικόνη ειδικού τύπου. Δύο συστήματα BUTT JOINT έχουν υποβληθεί σε δοκιμή πυραντίστασης:
  • Υαλοπίνακας διάφανος 8mm με διατομή κουφώματος μονής κοιλοδοκού που περιέχει και πυράντοχη μονωτική πλάκα.
  • Υαλοπίνακας διάφανος 10mm με διατομή κουφώματος τριπλής κοιλοδοκού που περιέχει και πυράντοχη μονωτική πλάκα.
Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος εξαρτάται από τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης και τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις υαλοπινάκων.


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ:

Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μέρους ή της συνολικής επιφάνειας των υαλοστασίων με πυράντοχα μεταλλικά πανέλα sandwich αποτελούμενα δύο φύλλα λαμαρίνας 1,5mm με ενδιάμεση πυράντοχη γυψοσανίδα 12,5mm.

Δίφυλλες υαλόθυρες μερικώς καλυμμένες από μεταλλικά πανέλαΧωρίς περσίδες
για πυράντοχες κατασκευές
       

Με περσίδες
για μη πυράντοχες κατασκευέςDevelopment: abat@vote.gr


Copyright 2002 MCM Ltd.
STEEL: The inovative option for Glazing Systems