Δελτίο Τύπου, περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές, Νοέμβριος 2001.


Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών