Δελτίο Τύπου, περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές, Οκτώβριος 2002.


Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών