ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΛΑ ή ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
Γαλβανισμένα χαλύβδινα κουφώματα MCM-FORM για απλά ή πυράντοχα υαλοστάσια χωρίς θερμική μόνωση
Κουφώματα MCM-FORM
Ανοξείδωτα χαλύβδινα κουφώματα MCM 95000 για απλά ή πυράντοχα υαλοστάσια χωρίς θερμική μόνωση
Κουφώματα MCM 95000
Τυπικά σχέδια υαλοστασίων απλών ή πυράντοχων χωρίς θερμική μόνωση (με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα χαλύβδινα κουφώματα
Τυπικά σχέδια

Πατήστε στις επιλογές ή τις φωτογραφίες

Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών