ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Η τοποθέτηση από ειδικευμένο συνεργείο περιλαμβάνει την στερέωση των εξωτερικών πλαισίων / κασών στην γειτονική κατασκευή με βίδες. Στην συνέχεια τοποθετούνται οι υαλοπίνακες στα πλαίσια με την παρεμβολή ειδικών ελαστικών παρεμβυσμάτων ή κεραμικών ταινιών και εφαρμόζονται τα πηχάκια.


Τοποθέτηση πυράντοχων υαλοστασίων στο ξενοδοχείο METROPOLITAN, Λ. Συγγρού Αθήνα


Τοποθέτηση πυράντοχων υαλοστασίων στο Κτίριο Γραφείων FOLLIE-FOLLIE, Αγ.Στέφανος


Τοποθέτηση πυράντοχων υαλοστασίων στο επιβατηγό πλοίο Ionian Star, BLUE STAR FERRIES


Τοποθέτηση πυράντοχης υαλόθυρας σε κέντρο αδυνατίσματος NEW DAY


Η γειτονική κατασκευή μπορεί να είναι:
  • Μεταλλική ψευτόκασα στην περίπτωση τοιχοποιίας ή μπετόν
  • Στρατζαριστό βαρέως τύπου στην περίπτωση κοιλοδοκού ή σκελετού γυψοσανίδας
Σημείωση: Το πάχος ελασμάτων των παραπάνω πρέπει να είναι τουλάχιστον 2mm και η επιφάνεια πρόσφυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 70mm.

Μεταξύ της γειτονικής κατασκευής και των εξωτερικών πλαισίων προβλέπεται ένα περιθώριο 5-10mm το οποίο πληρώνεται με πυράντοχη μαστίχη (χρώματος λευκού ή μαύρου) ώστε να επιτρέπεται η θερμική διαστολή των υαλοστασίων.Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών