Δελτίο Τύπου, περιοδικό Κατασκευαστών Κτιρίων, 2003.


Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών