Δελτίο Τύπου, εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Αρ. 22133,
17 Ιανουαρίου 2003.Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών