Δελτίο Τύπου, περιοδικό ΤΕΕ Αρ. 2234,
10 Φεβρουαρίου 2003.Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών