Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η MCM Ε.Π.Ε. είναι η συνέχεια μίας επιχείρησης με μακρόχρονη εμπειρία στην ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία καθώς και σε θέματα πυρασφάλειας και ναυτικών ατυχημάτων. Η MCM ξεκίνησε την δραστηριότητά της με την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που παράγουν προϊόντα για την εσωτερική δόμηση κτιρίων και πλοίων. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των προϊόντων της MCM είναι η αρχιτεκτονική τους εφαρμογή, η ποιότητα, η δοκιμή και η πιστοποίηση τους σε κατηγορίες πυραντίστασης καθώς και άλλα εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σήμερα η MCM έχει εξελιχτεί σε μία εξειδικευμένη εταιρία κατασκευαστικών υλικών και συστημάτων που επενδύει συστηματικά στην απορρόφηση τεχνογνωσίας, στην συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση των πελατών της, μηχανικών και αρχιτεκτόνων, και την παροχή ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τεχνικών λύσεων.

Η MCM αντιπροσωπεύει τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους στον κλάδο παραγωγής χαλύβδινων αρχιτεκτονικών προφίλ. Οι σειρές κουφωμάτων είναι κατάλληλες για την κατασκευή υαλοθυρών, υαλοχωρισμάτων και παραθύρων για απλές, πυράντοχες ή αλεξίσφαιρες κατασκευές. Η παραγωγή των κουφωμάτων γίνεται βάσει DIN2395 και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9002. Τυπικές κατασκευές με χαλύβδινα κουφώματα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές πυραντίστασης και πιστοποιηθεί από διάφορα Ευρωπαϊκά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με τις ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές όπως της Γερμανίας (DIN 18095, DIN 4102), Βρετανίας (BS476:part22), Αυστρίας (ONORM B3800/3855), Ολλανδίας (NEN 6069Q1991) και Γαλλίας (Απόφαση 21.4.83 του Υπουργείου Εσωτερικών). Οι αλεξίσφαιρες κατασκευές έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για τις κατηγορίες FB4 NS κατά DIN EN 1522-1 και την κατηγορία C3/M3-SF κατά DIN EN 52290.

Η MCM διαθέτει τμήματα πώλησης, τεχνικής υποστήριξης, κοστολόγησης και σχεδιασμού κατασκευών. Επίσης διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία σιδηρουργών που έχουν εκπαιδευτεί στην κατασκευή υαλοθυρών, υαλοχωρισμάτων και παραθύρων σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές των οίκων παραγωγής των προφίλ. Η MCM έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει σύστημα ISO 9001 για τον Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εμπορία και Εγκατάσταση Πυράντοχων Υαλοστασίων και Υαλοθυρών. Επίσης έχει αναπτύξει δικό της λογισμικό για την κοστολόγηση και σχεδιασμό κατασκευών, αποθήκευση υλικών και διαδικασίες παραγγελιών. Με τις επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και λογισμικό, η MCM έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί εναλλακτικές τεχνικές λύσεις γρήγορα και με ακρίβεια ώστε να επιλέγεται η καταλληλότερη και οικονομικότερη για την κάθε εφαρμογή. Οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες λόγω της πολυπλοκότητας των κανονισμών και περιορισμών που ισχύουν στα πυράντοχα συστήματα.

Τα έργα που η MCM έχει αναλάβει περιλαμβάνουν πολλά από τα χαρακτηριστικότερα και γνωστότερα κτιριακά συγκροτήματα Ολυμπιακών Έργων, Αεροδρομίων, Ξενοδοχείων, Νοσοκομείων, Σταθμών Μετρό, Εμπορικών Κέντρων, Υπουργείων, Τραπεζών, Πολυεθνικών Εταιριών, Βιομηχανιών όπως επίσης και τα περισσότερα νεότευκτα Επιβατηγά-Οχηματαγωγά Πλοία.


Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών