ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ MCM 95000 ΓΙΑ ΑΠΛΑ Ή ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα πλαίσια και οι κάσες των σταθερών υαλοστασίων, υαλοθυρών και παραθύρων είναι κατασκευασμένα από σωληνωτά κουφώματα ανοξείδωτου χάλυβα 316L της σειράς MCM 95000 της MCM, ειδικής διατομής 50x50mm με μπινί 20mm, πάχους τοιχώματος 1,8mm και με ειδική πατούρα για ελαστικό παρένθεμα.

Η κατασκευή των πλαισίων γίνεται με ειδική επεξεργασία κολλήσεων και λείανσης, υπό τις αυστηρές προδιαγραφές των κατασκευαστικών εγχειριδίων και σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001 της MCM.

Τα κουφώματα MCM 95000 επιδέχονται κουμπωτά ανοξείδωτα πηχάκια για την ενσωμάτωση υαλοπινάκων διαφόρων τύπων, πάχους 5-25mm, με κεραμικές ταινίες και σιλικόνη ή με ελαστικά παρενθέματα.

Μεταξύ των κασών ή περιμετρικών πλαισίων και της γειτονικής κατασκευής προβλέπεται διάκενο 10mm για την δυνατότητα θερμικής διαστολής, το οποίο σφραγίζεται με απλή ή πυράντοχη μαστίχη άσπρου ή γκρι χρώματος. Η στερέωση των κασών ή περιμετρικών πλαισίων στη γειτονική κατασκευή (που συνιστούμε να περιλαμβάνει μεταλλικές ψευτόκασες κατάλληλης διατομής), γίνεται με βίδες σε απόσταση 300-500mm η καθεμία.

Ο standard εξοπλισμός των υαλοθυρών περιλαμβάνει δύο έως τέσσερις ανοξείδωτους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες ανά φύλλο, τύπου SMW, ενδιάμεσο πείρο ευστάθειας και ελαστικά παρενθέματα μεταξύ φύλλου και κάσας. Οι υαλόθυρες επιδέχονται ευρεία επιλογή κλειδαριών (με ή χωρίς λειτουργία πανικού), λαβών (μπετούγιες, μπάρες πανικού, κ.τ.λ.), μηχανισμών επαναφοράς (οροφής ή δαπέδου), μηχανισμών προτεραιότητας/προπορείας και εναλλακτικής συγκράτησης φύλλων.

Η σειρά κουφωμάτων MCM 95000 είναι πιστοποιημένη ως σύστημα μαζί με τα παρελκόμενα και τους προτεινόμενους τύπους υαλοπινάκων, για την κατηγορία πυραντίστασης, ακεραιότητας και ευστάθειας χωρίς θερμική μόνωση (Ε/EW) και για διάρκεια 30/60/90 και 120 λεπτών.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Τα συστήματα με δείκτη πυραντίστασης είναι πιστοποιημένα από τον εγκεκριμένο Σουηδικό Ινστιτούτο SITAC (Swedish Institute for technical Approval in Construction).


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

Τύπος Υαλοστασίου Μέγιστο
Επιτρεπτό Πλάτος
( mm )
Μέγιστο
Επιτρεπτό Ύψος
( mm )
Δείκτης Πυραντίστασης
(ακεραιότητα, ευστάθεια & θερμική μόνωση)
Πρότυπα Δοκιμής Πυραντίστασης
Σταθερό Υαλοστάσιο
ή Σύνθετο Σταθερό /
Υαλόθυρες
10000 3000 E30 / E60 Σουηδικά
Μονόφυλλη Υαλόθυρα 1485 2300 E30 / E60 Σουηδικά
Δίφυλλη Υαλόθυρα 2400 2300 E30 / E60 Σουηδικά

Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών