ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ MCM-FIRE ΓΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα πλαίσια και οι κάσες των σταθερών υαλοστασίων, υαλοθυρών και παραθύρων, είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα σωληνωτά κουφώματα της σειράς MCM-FIRE της MCM, ειδικής διατομής 60x50mm με μπινί 20mm, πάχους τοιχώματος 2mm, με εσωτερική πλήρωση ειδικού μονωτικού υλικού με ενδοθερμικά χαρακτηριστικά και με ειδική πατούρα για ελαστικό παρένθεμα. Η σειρά κουφωμάτων MCM-FIRE παράγεται με ψυχρή έλαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2395 μέρος 1&2 από φύλλα χάλυβα S250GD+Z150-N-A (Χημική σύσταση: 0,049% C, 0,016% SI, 0,190% MN, 0,006% P, 0,025% S, 0,068% AL, 0,080% CEV), πάχους 2mm, προγαλβανισμένα εν θερμώ με επικάλυψη 150 g/m2 Zn και στις δύο πλευρές σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147.

Η κατασκευή των πλαισίων γίνεται με ειδική επεξεργασία κολλήσεων, λείανσης και ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο υπό τις αυστηρές προδιαγραφές των κατασκευαστικών εγχειριδίων και σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001 της MCM. Το πάχος της βαφής είναι 80-120μm και το χρώμα επιλέγεται από το δειγματολόγιο RAL.

Τα κουφώματα MCM-FIRE επιδέχονται κουμπωτά πηχάκια βάθους 15-35mm για την ενσωμάτωση υαλοπινάκων διαφόρων τύπων, πάχους 5-35mm, με κεραμικές ταινίες και σιλικόνη ή με ελαστικά παρενθέματα.

Μεταξύ των κασών ή περιμετρικών πλαισίων και της γειτονικής κατασκευής προβλέπεται διάκενο 10mm για την δυνατότητα θερμικής διαστολής, το οποίο σφραγίζεται με πυράντοχη μαστίχη άσπρου ή γκρι χρώματος. Η στερέωση των κασών ή περιμετρικών πλαισίων στη γειτονική κατασκευή (που συνιστούμε να περιλαμβάνει μεταλλικές ψευτόκασες κατάλληλης διατομής), γίνεται με βίδες σε απόσταση 300-500mm η καθεμία.

Ο standard εξοπλισμός των υαλοθυρών περιλαμβάνει δύο έως τέσσερις χαλύβδινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες ανά φύλλο, τύπου SMW, ενδιάμεσο πείρο ευστάθειας και ελαστικά παρενθέματα μεταξύ φύλλου και κάσας. Οι υαλόθυρες επιδέχονται ευρεία επιλογή κλειδαριών (με ή χωρίς λειτουργία πανικού), λαβών (μπετούγιες, μπάρες πανικού, κ.τ.λ.), μηχανισμών επαναφοράς (οροφής ή δαπέδου), μηχανισμών προτεραιότητας/προπορείας και εναλλακτικής συγκράτησης φύλλων.

Η σειρά κουφωμάτων MCM-FΙRΕ είναι πιστοποιημένη ως σύστημα μαζί με τα παρελκόμενα και τους προτεινόμενους τύπους υαλοπινάκων, για την κατηγορία πυραντίστασης, ακεραιότητας, ευστάθειας και θερμικής μόνωσης (ΕΙ) και για διάρκεια 30 και 60 λεπτών.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Η σειρά κουφωμάτων MCM-FIRE πληρεί τις Αυστριακές προδιαγραφές πυρασφάλειας ONORM 3800/3855 για τις κατηγορίες ΕΙ30/T30 και ΕΙ60 (Σταθερά/Θύρες).

Σειρά κουφωμάτων MCM-FIRE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

Τύπος
Υαλοστασίου
Μέγιστο
Επιτρεπτό Πλάτος
( mm )
Μέγιστο
Επιτρεπτό Ύψος
( mm )
Δείκτης Πυραντίστασης
(ακεραιότητα, ευστάθεια & θερμική μόνωση)
Πρότυπα Δοκιμής Πυραντίστασης
Σύνθετο / Σταθερό Απεριόριστο1 3400 EI30 / EI60 Αυστριακά ONORM 3800 / 3855
Μονόφυλλη 1390 2460 EΙ30 / EΙ60 Αυστριακά ONORM 3800 / 3855
Δίφυλλη 2520 2460 EΙ30 / EΙ60 Αυστριακά ONORM 3800 / 3855
1 Μέγιστο πλάτος μεταξύ διαδοχικών ορθοστατών 1200mm, με αρμούς διαστολής ανά 6 μέτρα

Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών