ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ MCM-FORM ΓΙΑ ΑΠΛΑ Ή ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα πλαίσια και οι κάσες των σταθερών υαλοστασίων, υαλοθυρών και παραθύρων είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα σωληνωτά κουφώματα της σειράς MCM-FORM της MCM, ειδικής διατομής 50x50mm με μπινί 20mm, πάχους τοιχώματος 2mm και με ειδική πατούρα για ελαστικό παρένθεμα. Η σειρά κουφωμάτων MCM-FORM παράγεται με ψυχρή έλαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2395 μέρος 1&2 από φύλλα χάλυβα S250GD+Z150-N-A (Χημική σύσταση: 0,049% C, 0,016% SI, 0,190% MN, 0,006% P, 0,025% S, 0,068% AL, 0,080% CEV), πάχους 2mm, προγαλβανισμένα εν θερμώ με επικάλυψη 150 g/m2 Zn και στις δύο πλευρές σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147.

Η κατασκευή των πλαισίων γίνεται με ειδική επεξεργασία κολλήσεων, λείανσης και ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο υπό τις αυστηρές προδιαγραφές των κατασκευαστικών εγχειριδίων και σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001 της MCM. Το πάχος της βαφής είναι 80-120μm και το χρώμα επιλέγεται από το δειγματολόγιο RAL.

Τα κουφώματα MCM-FORM επιδέχονται κουμπωτά πηχάκια βάθους 15-35mm για την ενσωμάτωση υαλοπινάκων διαφόρων τύπων, πάχους 5-25mm με κεραμικές ταινίες και σιλικόνη ή με ελαστικά παρενθέματα.

Μεταξύ των κασών ή περιμετρικών πλαισίων και της γειτονικής κατασκευής προβλέπεται διάκενο 10mm για την δυνατότητα θερμικής διαστολής, το οποίο σφραγίζεται με απλή ή πυράντοχη μαστίχη άσπρου ή γκρι χρώματος. Η στερέωση των κασών ή περιμετρικών πλαισίων στη γειτονική κατασκευή (που συνιστούμε να περιλαμβάνει μεταλλικές ψευτόκασες κατάλληλης διατομής) γίνεται με βίδες σε απόσταση 300-500mm η καθεμία.

Ο standard εξοπλισμός των υαλοθυρών περιλαμβάνει δύο χαλύβδινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες ανά φύλλο, τύπου SMW, ενδιάμεσο πείρο ευστάθειας και ελαστικά παρενθέματα μεταξύ φύλλου και κάσας. Οι υαλόθυρες επιδέχονται ευρεία επιλογή κλειδαριών (με ή χωρίς λειτουργία πανικού), λαβών (μπετούγιες, μπάρες πανικού, κ.τ.λ.), μηχανισμών επαναφοράς (οροφής ή δαπέδου), μηχανισμών προτεραιότητας/προπορείας και προαιρετικής συγκράτησης φύλλων.

Η σειρά κουφωμάτων MCM-FORM είναι πιστοποιημένη ως σύστημα μαζί με τα παρελκόμενα και τους προτεινόμενους τύπους υαλοπινάκων, για την κατηγορία πυραντίστασης, ακεραιότητας και ευστάθειας χωρίς θερμική μόνωση (Ε/EW) και για διάρκεια 30/60/90 και 120 λεπτών.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και κάτω από ιδιαίτερα βαριές συνθήκες χρήσης.
 • Πάχος τοιχώματος με μεγάλη αντοχή, κατάλληλο για ποιοτική συγκόλληση και άψογη εφαρμογή των διαφόρων εξαρτημάτων.
 • Εσωτερικό και εξωτερικό γαλβάνισμα που προσφέρει προστασία κατά της οξείδωσης και της φθοράς.
 • Δυνατότητα σύνθετων κατασκευών μεγάλων εξωτερικών διαστάσεων με λεπτές διατομές κουφωμάτων.
 • Στιβαρή κατασκευή σε συνδυασμό με κομψή εμφάνιση.
 • Πυράντοχα προσφέροντας ακεραιότητα και ευστάθεια σε θερμοκρασίες άνω των 10000 C για διάρκεια μέχρι και 120 λεπτών (σε συνδυασμό κατάλληλων πυράντοχων υαλοπινάκων).
 • Καπνοστεγή.
 • Αλεξίσφαιρα με ορισμένες επιπλέον εσωτερικές ενισχύσεις (σε συνδυασμό κατάλληλων αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Η σειρά κουφωμάτων MCM-FORM πληρεί τις εξής Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Πυρασφάλειας / Καπνοστεγανότητας:
 • Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1363/1364 για τις κατηγορίες 30, 60 και 90 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας (Ε30, Ε60 & Ε90) (σταθερά και θύρες)
 • Βρετανικές προδιαγραφές BS476:Part22:1987 για τις κατηγορίες 60 και 90 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας (Ε60 & Ε90) (σταθερά, θύρες και παράθυρα)
 • Γερμανικές προδιαγραφές DIN 18095 για τις κατηγορίες G30 (Ε30) (σταθερά), RS1 (Ε30) (μονόφυλλες θύρες) και RS2 (Ε30) (δίφυλλες θύρες)
 • Αυστριακές προδιαγραφές ONORM 3800 για σταθερά συστήματα κατηγορίας G30 (Ε30) και ONORM 3855 για ανοιγόμενες θύρες κατηγορίας R30 (Ε30)
 • Γαλλικές με απόφαση 21ης Απριλίου 1983 του Υπουργείου Εσωτερικών και το παράρτημα IV της CECMI για την κατηγορία 60 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας (Ε60) (σταθερά και θύρες)
 • Ολλανδικές προδιαγραφές ΝΕΝ 6069:1991 για την κατηγορία 60 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας (Ε60) (σταθερά και θύρες)
  
Σειρά κουφωμάτων MCM-FORM

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

Τύπος
Υαλοστασίου1
Μέγιστο
Επιτρεπτό Πλάτος
( mm )
Μέγιστο
Επιτρεπτό Ύψος
( mm )
Δείκτης Πυραντίστασης
(ακεραιότητα & ευστάθεια)
Πρότυπα Δοκιμής Πυραντίστασης
Σταθερό Υαλοστάσιο
ή Σύνθετο Σταθερό /
Υαλόθυρες
Απεριόριστο2 3000 E30 / E60 / E90 Βρετανικά BS476:part 22
E60 Γαλλικά 21.04.83
18783 25203 E120 Βρετανικά BS476:part 22
Μονόφυλλη Υαλόθυρα 1200 24004 E30 / E60 / E90 Βρετανικά BS476:part 22
1390 2470 E60 Γαλλικά 21.04.83
13505 26825 E120 Βρετανικά BS476:part 22
Δίφυλλη Υαλόθυρα 2600 24004 E30 / E60 / E90 Βρετανικά BS476:part 22
2390 2380 E60 Γαλλικά 21.04.83
27006 26826 E120 Βρετανικά BS476:part 22
Παράθυρο Ανοιγόμενο 1000 2000 E30 / E60 / E90 Βρετανικά BS476:part 22
Παράθυρο
Προβαλόμενο / Ανακλινόμενο
600 1000 E30 / E60 / E90 Βρετανικά BS476:part 22
Σταθερό Υαλοστάσιο με σύστημα Butt Joint 30177 2570 E57 Βρετανικά BS476:part 22
Σταθερό Υαλοστάσιο με σύστημα Butt Joint 29707 2280 E104 Βρετανικά Ευρωπαϊκά BS EN 1364-1
1 Όλα για εσωτερική χρήση
2 Με αρμούς διαστολής ανά 6 μέτρα και έλεγχος στατικής επάρκειας
3 Με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη επιφάνεια του υαλοστασίου δεν θα ξεπερνάει τα 3,53m2
4 Για δείκτη πυραντίστασης Ε90 το μέγιστο επιτρεπτό ύψος είναι 2300mm
5 Με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη επιφάνεια της υαλόθυρας δεν θα ξεπερνάει τα 2,89m2
6 Με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη επιφάνεια της υαλόθυρας δεν θα ξεπερνάει τα 5,78m2
7 Το πλάτος αυτό εφαρμόστηκε λόγω περιορισμών των φούρνων δοκιμής. Στην πράξη έχει εφαρμοστεί σε πολύ μεγαλύτερα πλάτη.

Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών