ΑΡΘΡΑ

Aρθρο Α. Φιλίππου:
"Πυράντοχα υαλοστάσια
& υαλόθυρες"
,
περιοδικό ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ,
Φεβρουάριος 2001.
Aρθρο Α. Φιλίππου:
"Πυράντοχοι Υαλοπίνακες",
περιοδικό ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,
Φεβρουάριος 2002.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου:
"Ολυμπιακό Κέντρο
Ραδιοτηλεόρασης (IBC)"
,
περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
Φεβρουάριος 2003.
Δελτίο Τύπου:
"Ολυμπιακό Κέντρο
Ραδιοτηλεόρασης (IBC)"
,
περιοδικό ΤΕΕ,
Αρ. 2234 10 Φεβρουαρίου 2003.

Δελτίο Τύπου:
"Ολυμπιακό Κέντρο
Ραδιοτηλεόρασης (IBC)"
,
εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,
Αρ. 22133 17 Ιανουαρίου 2003.
Δελτίο Τύπου:
"Έργο EFG EUROBANK",
περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
Οκτώβριος 2002.

Δελτίο Τύπου:
"Παρουσίαση MCM",
περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
Νοέμβριος 2001.
Δελτίο Τύπου:
"Παρουσίαση MCM",
περιοδικό ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ,
2003.


Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών